Що Таке Html

Мова HTML (Hypertext Markup Language — мова гіпертекстової розмітки), який походить від SGML (Standard Generalized Markup Language — стандартний узагальнений мову розмітки), розглядається, в основному, виключно як мова форматування або розмітки документів (укладання даних у дескриптори).Дескриптори (це те, що знаходиться всередині символів <>) використовуються для завдання інструкцій програмі перегляду документів (браузеру або клієнтської програми), в яких детально описується спосіб відображення текстових фрагментів і малюнків на екрані.

Низведення HTML до категорії мов розмітки дозволяє з його допомогою не тільки оформляти високоякісні Web-сторінок, але і забезпечувати інтерактивну взаємодію з користувачами.Згідно колись популярної точки зору, всі набори команд та інші синтаксичні правила, призначені для організації управління цифровими

даними, відносяться виключно до програмування.При використанні HTML автор Web-сторінки задає сферу впливу користувача на дані (вміст сторінки) точно так само, як програмісти, які створили Microsoft Excel, дозволяють користувачам процесора баз даних змінювати вміст таблиць і виконувати функції обробки числових даних.

В останніх вдосконалення стандартів HTML (HTML 4 і вище) зроблена спроба звузити область абсолютного впливу HTML на вміст документів та передати форматування

зовнішнім підключається засобів, наприклад, таблицями стилів.Іншими словами, HTML не повинен визначати, який текстовий фрагмент виділити курсивним накресленням, — слід вказати фактор, що визначає фрагменти, які необхідно виділити курсивом.Наприклад, за допомогою дескрипторів можна задати підкреслення фрагмента тексту, незалежно від того, що задає таке накреслення, — таблиця стилів або використовується браузер.

XHTML-це найдосконаліша версія мови HTML, яка включає в себе підтримку стилістичних угод, прийнятих в XML (extensible Markup Language — розширювана

мова розмітки документів).В HTML ви знайдете нові дескриптори, хоча основні принципи їх застосування для завдання форматування документів залишаються колишніми.